סימני מסחר

סימן מסחר הוא סימן המיועד לשמש אדם פרטי או חברה מסחרית לזיהוי מוצרים או שירותים שהוא עוסק בייצורם או במסחר בהם.

סימן מסחר יכול בין השאר להכיל אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או שלושה.

דוגמאות למה יכול להוות סימן מסחר: סמל מסחרי של עסק, לוגו, מותג של מוצר או שירות, סיסמא, גרפיקה שמצורפת ללוגו, שם העסק, שם השירות וכו'.

לרוב – סימן מסחר נרשם כשם (מילים או ביטויים) או כלוגו (כיתוב מעוצב ו/או איורים או תמונות).

תנאי הסף הבסיסי לרישום סימן מסחר הוא שהסימן יהיה בעל אופי מבחין המבדל אותו מטובין של אחרים. פקודת סימני המסחר מגדירה קטגוריות רבות של סימנים שאינם כשרים לרישום, כאשר העיקריים שבהם הם סימנים הזהים או דומים עד כדי הטעייה לסימנים קיימים של צדדים שלישיים באותו הגדר, או בהגדר אחר כאשר הסימן של הצד השלישי הוא סימן מפורסם. כך, למשל, סימני מסחר מפורסמים כגון קוקה קולה, מקדונלד'ס, וכדומה זכאים למנוע רישום של סימנים גם לגבי טובין מסוגים שונים לחלוטין.

ניתן לרשום סימן מסחר באם הוא עומד בדרישות הבאות:

בעל אופי מבחין – הדרישה המרכזית לכשירותו של סימן מסחר. יש להבחין בין סימן המסחר לבין סימנים אחרים או תחום המסחר הרלוונטי.

אינו תיאורי.

אינו מתנגש עם בקשות לסימן מסחר אחרות/סימני מסחר רשומים אחרים.

רישום סימן המסחר מתקנה לבעליו את הזכות הבלעדית להשתמש בו, כולל הרשות הבלעדית להעניק לאחרים רישיון לעשות שימוש בו. שימוש בסימן רשום ללא רשות בעליו מהווה הפרה, ובכך נותן לבעליו עילה לנקיטת הליכים משפטיים נגד המפר.

מוכן לקבל עזרה מקצועית ?

צור קשר לקבלת תשובה בכל עת

רח' בר-כוכבא 16 "בית נועה" (קומה 1), בני ברק, 5126107
טל: 03-9777191 פקס: 03-9777192
דוא"ל: [email protected]

Patnet Pro

דוא"ל *