זכויות יוצרים

זכויות יוצרים מגנות על יצירות מקוריות, כגון ציורים, שירים, ספרים, תצלומים ויצירות מקוריות אחרות.

חוק זכויות יוצרים מגן על ביטוי של רעיונות, ולא על הרעיונות עצמם.

זכויות אלה ניתנות למימוש רק על ידי הבעלים של זכויות היוצרים, או על כל אדם שהוסמך כדין על ידי הבעלים של זכויות היוצרים.

מלבד הזכויות הכלכליות הנובעות מכך, הזכויות המוסריות הנתונות לבעלים של זכויות היוצרים אינן ניתנות להעברה; וכן, גם כאשר זכויות היוצרים הוקצו כדין למישהו אחר, הבעלים של זכויות היוצרים יוכל לממש זכויות אלה לאחר מכן.

מוכן לקבל עזרה מקצועית?

צור קשר לקבלת תשובה בכל עת

רח' בר-כוכבא 16 "בית נועה" (קומה 1), בני ברק, 5126107
טל: 03-9777191 פקס: 03-9777192
דוא"ל: [email protected]

Patnet Pro

דוא"ל *